top of page
Пошук

Як опитування працівників допомагають залучати та утримувати таланти?Гілл Б'юкенен, засновник і директор Pure Resourcing Solutions, працює в області рекрутменту вже доволі багато часу. Досвід Гілла включає в себе вісім років роботи як фахівця в міжнародній компанії з підбору персоналу, та п'ять років він займався рекрутментом в рамках фінансових послуг в Сіднеї, Австралія.

Гілл поділився своїм досвідом на порталі Undercover Recruiter щодо корпоративних досліджень.

На ринку праці в сфері IT - майже ідеальна конкуренція. Своїм козирем роботодавці вважають вигідно запропоновані фінансові умови і соцпакети, таким чином бар'єрів для переходу співробітників дуже мало. У таких умовах головною конкурентною перевагою компанії стає корпоративна культура.

Корпоративна культура працює на бренд роботодавця і впливає на усвідомлення вашого особистого внеску до спільної праці. Вона також має вирішальне значення для утримання персоналу, так як спеціалісти звертають увагу на те, на скільки атмосфера в компанії має сприятливий характер. Крім того, добре розуміння поточної культури компанії дозволить вам найняти відповідного кандидата, адже для процвітання організації необхідно вести постійну роботу з формування контингенту фахівців, здатних вирішувати поставлені задачі у вказаній сфері діяльності з максимальною результативністю.

Тож яким чином можна отримати точну картину культури робочого місця та виявити потенційні області для її вдосконалення?

Основним інструментом є внутрішні опитування щодо культури компанії, які можуть надати роботодавцям цінну інформацію та підштовхнути їх до створення такої корпоративної культури, котра була б привабливою як для існуючих працівників, так і до новоприбулих талантів.

Коли опитування проводяться зовнішньою стороною, роботодавці мають більше шансів отримати чесні відповіді співробітників та побачити справжню картину. Професійне дослідження допоможе вам зрозуміти і розвинути культуру вашої організації, щоб розробити стратегії на довготривалий термін роботи.

Ось декілька ідей, над якими слід замислитися:

Ясність бачення

Чи всі ваші спеціалісти усвідомлюють цілі і завдання вашої організації? Останні опитування показують, що тільки 42% респондентів знають місію та культурні цінності компанії. Якщо співробітники працюють без будь-якого реального розуміння цих елементів, ймовірно, люди не будуть налаштовані на досягнення спільної мети.

Рівень мотивації

Чим більший рівень мотивації мають ваші спеціалісти, тим більше шансів, що вони повністю віддаватимуться роботі та будуть націлені на результат. Тим не менш, важливо застосовувати індивідуальний підхід до працівників. Необхідно знати, що мотивує людей як особистостей, а не намагатися застосовувати одинакові методи для всіх.

Організаційне навчання

Нове покоління, що успішно займає робочі місця, несе за собою зміни в потребах та мотивації спеціалістів. На скільки успішно ваша компанія створює культуру, яка є привабливою для розвитку молодих талантів? Чи існують на сьогоднішній день застарілі уявлення, котрі потребують новий погляд та змін?

Залученність спеціалістів

Також важливо знати поточний рівень залученності співробітників до роботи. Адже при подборі персоналу роботодавці мають справу з людьми, що прагнуть реалізувати свої цілі, обираючи ту чи іншу компанію. Разом з тим, менеджери прагнуть реалізувати свої цілі, залучаючи певного кандидата. До того ж, треба мати на увазі, що люди шукають не просто яку-небудь роботу, а саме ту, яка їх влаштовує. Досвід показує, що компанії з високим рівнем залученності спеціалістів мають на 40% меншій відтік персоналу.

Комунікація

Наскільки відкритою та чесною є система комунікації у вашій компанії? Чи мають старші менеджери довіру до співробітників, щоб при першій можливості ділитися з ними інформацією? Забезпечення прозорості інформації та надання голосу співробітникам – два ключові елементи концепції залучення працівників. Ефективний розвиток внутрішньої комунікації також грає важливу роль в збереженні спеціалістів, які займаються розвитком організації.

Лідерство

Чи сприяє ваше керівництво зміцненню позитивного робочого середовища? Ефективність роботи колективу залежить не лише від сформованих у ньому стосунків, що забезпечують успішну взаємодію людей у процесі спільної роботи, а й від того, яким чином спрямовується їх діяльність, які форми впливу використовують для того, щоб спонукати людей до продуктивної праці. Корпоративна культура передбачає чіткий розподіл обов`язків зі сторони керівництва та слідування ним.

Робота в команді

Чи існують в вашій компанії такі цінності як повага та підтримка один одного? Сьогодні можна спостерігати як в компаніях співпрацюють різні покоління, саме тому необхідно забезпечити розуміння між різними групами людей та повагу до унікальності талантів кожного з них. Успіх корпоративної культури забезпечують співробітники різних вікових груп, які охочі ділитися своїми знаннями та розуміють важливість командної роботи.

Інновації

Інновації – це ключовий фактор сталого успіху, тому що вони вносять зміни, необхідні для виживання компанії і, таким чином, захищають від нестабільності. Ваші працівники вважають, що вони здатні привнести нові ідеї? У цьому випадку, вони могли б забезпечити творчі рішення для нових методів роботи, які б забезпечили задоволеність клієнтів і сприяли збільшенню доходів компанії.

Навчання і розвиток

Чи мають ваші спеціалісти уявлення про керування кар`єрою? Можливість розвитку як професійного, так і особистого є важливим елементом залучення справжніх талантів. Це мотивує існуючих співробітників і допомагає роботодавцям створити ефективний конвеєр прогресії.

Благополуччя співробітників

Керівники компаній повинні бути зацікавленими в тому, щоб їхні співробітники були щасливими та здоровими, адже такий персонал є найбільш продуктивним. Як ваші співробітники тримають баланс між роботою та особистим життям?

Основна мета корпоративної культури - допомогти людям отримувати задоволення від праці, ефективно управляти своєю кар`єрою, щоб при цьому вони мали зважений баланс між роботою і сімейним життям.

Джерело: http://theundercoverrecruiter.com/employee-survey/

#рекрутинг #HRбренд #управлениеперсоналом #мотивация #команда #HRстратегия #карьера #менеджмент #развитиеперсонала #корпоративнаякультура #трендывIT #management #руководство #ITвУкраине #HR